Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025

Ngày 17/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1225/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025.

Mục tiêu của Chương trình là tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thúc đẩy quan hệ của nhân dân Việt Nam với các nước trên thế giới, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam.

Chương trình cũng nêu rõ vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải tuân theo các nguyên tắc: (1) Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vì mục đích nhân đạo và phát triển của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác phát triển khác, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước và góp phần phát triển đất nước, củng cố hòa bình trên thế giới; (2) Bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các bên và sự tham gia của người dân trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; (3) Xây dựng và tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác phát triển khác trên cơ sở đường lối và chính sách đối ngoại của Việt Nam; (4) Công tác vận động và tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải phù hợp với các quy định pháp luật của Việt Nam; định hướng và chính sách phát triển của Nhà nước Việt Nam trong từng giai đoạn; định hướng và ưu tiên của Bộ, ngành, địa phương trong từng lĩnh vực cụ thể.

Trong giai đoạn tới, định hướng ưu tiên vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Quốc gia bao gồm các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; Y tế; Đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; Nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn; Giải quyết các vấn đề xã hội; Môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; Khắc phục hậu quả chiến tranh; Văn hóa, thể thao và du lịch. Theo địa bàn, định hướng ưu tiên các tỉnh nghèo, các tỉnh miền núi, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, từ khu vực nông thôn đến khu vực đô thị.

Chương trình cũng nêu các biện pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu cũng như định hướng vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn 2019-2025.

Xem chi tiết nội dung Chương trình tại đây!

https://drive.google.com/file/d/18RcPUyl3iP78eAum6_MNW8HLdidiBOpH/view?usp=sharing

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 2020.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com