Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại tổ về một số dự án Luật

Sáng 10/6, Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) và dự án Luật Thỏa thuận quốc tế. Dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cùng thảo luận với Đoàn ĐBQH các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nam, Bến Tre.

ĐBQH tỉnh Phú Thọ Lê Thị Yến tham gia thảo luận tại Tổ

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC, qua thời gian thực thi Luật đã phát sinh một số vướng mắc: Mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực còn thấp, thiếu răn đe; các quy định về thời hạn, thời hiệu thực hiện các công việc chưa phù hợp thực tế; bất cập trong xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ… Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC là cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về XLVPHC, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và thi hành pháp luật về XLVPHC trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Liên quan đến nội dung tổng thể của dự Luật, đại biểu Bùi Minh Châu đồng tình với việc nâng mức xử phạt được quy định tại dự Luật XLVPHC và đề nghị Ban soạn thảo cần quan tâm đến tính thống nhất của dự Luật với các luật hiện hành để tránh chồng chéo.

Đối với dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sau hơn 12 năm thi hành Luật đã phát sinh một số vướng mắc, không còn phù hợp với thực tế hiện nay như: Điều kiện cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn chưa chặt chẽ, chưa phù hợp; quy định về tiền môi giới, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động chưa phản ánh đúng bản chất và xu hướng chung của các tiêu chuẩn lao động quốc tế; một số quy định của Luật chưa đáp ứng được các yêu cầu mới về hoạt động người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong bối cảnh kinh tế - xã hội và quan hệ quốc tế mới... Vì vậy, việc tiến hành sửa đổi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là việc làm cần thiết.

Thảo luận về các nội dung còn ý kiến khác nhau, đại biểu Lê Thị Yến - Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Phú Thọ cho biết: Dự Luật quy định Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn là 5 năm. Theo đại biểu, việc thay đổi quy định từ không có thời hạn thành có thời hạn là cần thiết để thuận lợi trong việc quản lý nhà nước. Đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo xem xét, đánh giá việc thay đổi thời hạn cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có làm phát sinh thủ tục hành chính và có gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Về giao nhiệm vụ cho đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp dịch vụ, dự Luật quy định: Doanh nghiệp dịch vụ được giao nhiệm vụ cho không quá 3 đơn vị phụ thuộc. Một số ý kiến cho rằng, quy định trên có thể hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp trong khi dự thảo Luật đã bổ sung thêm các điều kiện mà đơn vị phụ thuộc phải đáp ứng thì mới được hoạt động dịch vụ. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bổ sung quy định trách nhiệm, chế tài xử lý đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ khi đơn vị phụ thuộc hoạt động sai chức năng và vi phạm pháp luật.

Về đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động, Luật hiện hành quy định việc đăng ký chỉ có hiệu lực sau khi được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận bằng văn bản và thời hạn giải quyết là 10 ngày. Theo đại biểu Lê Thị Yến thì việc tiếp tục duy trì quy định như Luật hiện hành và có giảm thời hạn giải quyết từ 10 ngày xuống 6 ngày làm việc là không phù hợp. Đại biểu cho biết, nhiều doanh nghiệp dịch vụ đã phản ánh tình trạng xử lý việc đăng ký hợp đồng cung ứng của doanh nghiệp rất chậm so với quy định của Luật dẫn đến không bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng ký kết với đối tác nước ngoài, gây khó khăn, tốn kém cho doanh nghiệp. Vì vậy, đại biểu đề nghị Ban Soạn thảo cân nhắc, nghiên cứu chuyển từ cơ chế đăng ký sang chế độ báo cáo và tăng cường công tác hậu kiểm.

Về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, theo đại biểu Lê Thị Yến, Ban soạn thảo cần làm rõ việc duy trì Quỹ có phù hợp với Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (TTQT), các đại biểu đồng tình với việc nâng Pháp lệnh ký kết và thực hiện TTQT lên thành Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế, nhất là sau khi ban hành Hiến pháp năm 2013, Luật Điều ước quốc tế năm 2016. Đồng thời đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn nhu cầu ký kết TTQT và thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Theo: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở

Tel: 02103.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com