Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại

1. Chức năng:  

Tổ chức thực hiện các dịch vụ đối ngoại, dưới hình thức tư vấn thông tin hoặc trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ đối ngoại nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực, giữa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2.  Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Tổ chức thực hiện và cung cấp các thông tin, tuyên truyền, quảng bá giới thiệu dưới nhiều hình thức phong phú về các hoạt động đối ngoại, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại của tỉnh Phú Thọ góp phần mở rộng các mối quan hệ đối ngoại và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

2.2. Tìm hiểu cung cấp thông tin về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của các đối tác trong và ngoài nước cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

2.3. Tư vấn và cung cấp dịch vụ đối với các lĩnh vực:

a. Vận động, tiếp nhận, quản lý và triển khai thực hiện các dự án viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, giúp địa phương theo quy định của pháp luật;

b. Thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, hộ chiếu, gia hạn hộ chiếu, vi sa cho các đối tượng có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật;

c. Tư vấn, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức nước ngoài trong việc xin đặt văn phòng đại diện, văn phòng dự án trên địa bàn tỉnh.

d. Tư vấn về tổ chức xúc tiến đầu tư tại nước ngoài.

đ. Biên dịch, phiên dịch các tài liệu hợp pháp, dự án hợp tác đầu tư, các dự án viện trợ, các cuộc hội nghị, hội thảo quốc tế, sự kiện… cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

g, Tư vấn cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân về điều kiện, thủ tục liên quan đoàn ra, đoàn vào theo quy chế đối ngoại đúng quy định của pháp luật.

2.4. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị, hội chợ, hội thảo quốc tế, sự kiện… có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật;

2.5. Tổ chức các lớp đào tạo ngoại ngữ phục vụ nhu cầu của các cơ quan, đơn vị và nhu cầu xã hội. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kinh tế đối ngoại, nghiệp vụ quan hệ quốc tế phục vụ cho hoạt động đối ngoại của tỉnh theo quy định;

2.6. Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của tỉnh;

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ giao theo quy định của pháp luật.

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com