Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở

1. Chức năng:

Thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về công tác Ngoại vụ theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ hành chính của Thanh tra Tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Ngoại giao.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Giám đốc Sở và chủ trì triển khai, tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động liên quan đến lĩnh vực Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các ngành hữu quan tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật và quy định chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác pháp chế: Công tác xây dựng pháp luật; Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong cơ quan;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định chung của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định; kiến nghị đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

- Đề xuất với Giám đốc Sở yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng của Sở Ngoại vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com