Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lãnh sự và NVNONN

1. Chức năng:

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác lãnh sự, bảo hộ công dân; công tác tổ chức, quản lý đoàn ra, đoàn vào; công tác biên giới lãnh thổ; công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn  trong việc tham mưu giúp Lãnh đạo Sở xây dựng, các văn bản để lãnh đạo Sở trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, quyết định, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, điều hành về chức năng, nhiệm vụ của phòng; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở về nội dung các văn bản đã trình;

- Về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân:

Quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại địa phương theo quy định.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài có liên quan đến địa phương, bảo vệ lợi ích của người dân địa phương có liên quan đến yếu tố nước ngoài và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại địa phương.

Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

- Về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào:

Thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương (đoàn ra) và các đoàn quốc tế đến thăm làm việc tại địa phương (đoàn vào).

Chủ trì, phối hợp với các phòng đơn vị thẩm định các đề án đoàn ra; thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành địa phương về việc lãnh đạo tỉnh tiếp khách nước ngoài; thống kê tổng hợp các đoàn ra, đoàn vào thuộc quyền quản lý của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Về công tác biên giới lãnh thổ: Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ về biên giới lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài:

Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại địa phương.

Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com