Phú Thọ: Triển khai 144 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm trên 17 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2014, ngành Thanh tra tỉnh Phú Thọ triển khai 144 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra trách nhiệm tại 1.185 đơn vị, tổ chức và cá nhân.

6 tháng đầu năm 2014, ngành Thanh tra tỉnh Phú Thọ triển khai 144 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra trách nhiệm tại 1.185 đơn vị, tổ chức và cá nhân trên các lĩnh vực: quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách; quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường, an toàn giao thông; quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản…

 

 

                  Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ.jpg

 

                                          Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ  

 

Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế trên 17 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước trên 1,5 tỷ đồng.

Các cấp, các ngành đã 3.467 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó lãnh đạo các cấp tiếp 1.683/3.467 lượt người. Đã tiếp nhận, xử lý, giải quyết 2.800 đơn gồm 309 đơn khiếu nại, 181 đơn tố cáo, 2.310 đơn khác. Có 119 đơn thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện giải quyết (khiếu nại 69 đơn, tố cáo 50 đơn). Đến nay, đã giải quyết 93/119 đơn, đạt 78% (khiếu nại 55 đơn, tố cáo 38 đơn); đang xem xét giải quyết 26 đơn.

 

Trong 6 tháng cuối năm,  ngành Thanh tra tỉnh Phú Thọ tập trung thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng về quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn Ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Gắn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo với việc phát hiện, phòng ngừa, xử lý các hình vi tham nhũng. Tiếp tục xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng, đẩy mạnh xây dựng văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ công chức thanh tra…

  Nguồn: noichinh.vn

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở

Tel: 02103.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com