Những lời dạy của Bác Hồ về công tác thanh tra

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều lời tâm huyết, nhiều câu nói đầy tính hình tượng về tổ chức, hoạt động thanh tra, những huấn thị của Người đã trở thành di sản quý báu, luôn đặt ra cho những người làm công tác thanh tra những suy nghĩ…

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của tấm gương sáng ngời về đạo đức phẩm chất cách mạng, về mẫu mực của lối sống với đức tính “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Người luôn quan tâm tới việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh bài trừ mọi thói hư, tật xấu, chống tệ quan liêu, tham nhũng, thiếu trách nhiệm, xa rời quần chúng, xa rời thực tế cuộc sống. Những điều này phần nào lý giải tại sao Người luôn dành những sự quan tâm đặc biệt đến tổ chức và hoạt động thanh tra.

Những lời huấn thị của Người để vận dụng vào cuộc sống và công việc của của người làm công tác thanh tra là rất cần thiết, nhân dịp kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2014), ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/92014)

Thanhtra.phutho.gov.vn xin giới thiệu một số lời dạy của Người:

1. Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới, theo dõi chỉ thị, chính sách, thông tin đưa xuống cho đến lúc kết thúc.

2. Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được. Vì thế cán bộ thanh tra phải rèn luyện đạo đức cách mạng.

3. Đồng bào có oan ức mới khiếu nại, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào thấy rõ Đảng và Chính phủ quan tâm, lo lắng đến quyền lợi của họ. Do đó mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Chính phủ ngày càng được củng cố tốt hơn.

4. Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải ra sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề quan hệ đến đời sống của dân, phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem đến.

5. Thanh tra là nhiệm vụ vẻ vang và quan trọng, nó theo dõi, xem xét chấp hành đúng đắn đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ.

6. Thanh tra muốn biết, muốn thấy, muốn hiểu rõ sự thật ở cơ quan, địa phương nào đấy phải đến tận nơi, nghe ngóng, tìm hỏi, chịu khó. Quan liêu sẽ không làm được nhiệm vụ.

7. Cán bộ thanh tra giúp trên hiểu biết tình hình địa phương và cấp dưới, đồng thời cũng giúp cho các cấp địa phương kịp thời sửa chữa, uốn nắn nếu làm sai hoặc làm chậm. Cho nên trách nhiệm của công tác thanh tra là quan trọng.

8. Nếu như Trung ương Đảng, Chính phủ có nghị quyết, chỉ thị đưa về các ngành, các địa phương, kết quả thế nào không có thanh tra khó mà biết được địa phương nào làm tốt, làm vừa, làm xấu, có làm hay không làm trên không biết; địa phương nhiều khi tự mình cũng không biết; trên không thấu dưới, dưới không thấu trên.    
                    
9. Thanh tra là công tác rất quan trọng. Vì vậy các cấp chính quyền cũng như Đảng phải giúp đỡ cho cán bộ thanh tra làm tròn nhiệm vụ. Phẩm chất của người thanh tra phải tự mình nghiêm chỉnh, phải có đạo đức cách mạng, phải gương mẫu.

10. Cán bộ thanh tra phải cố gắng học tập, học cái hay, tránh cái dở, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, trình độ nghiệp vụ và trình độ chuyên môn để làm việc cho tốt, thì đó là tiền đồ vẻ vang là xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng và Chính phủ.
 

Nguồn: Trang thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Phú Thọ

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở

Tel: 02103.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com