Đẩy mạnh phổ biến cơ bản về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018

Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1995/UBND-NC về việc thực hiện Đề án tuyên truyền phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành, thị tích cực tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về chống tra tấn; Các qui định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn (bao gồm: các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn được qui định trong Hiến pháp; Bộ luật hình sự; Bộ luật dân sự; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật thi hành án dân sự; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật tổ chức Tòa án nhân dân; Luật xử lý vi phạm hành chính...) Căn cứ tình hình cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn đến nhân dân, các nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật. Các Sở, ban, nhành, đoàn thể, địa phương tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, quán triệt pháp luật vè phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý (có thể lồng ghép việc bồi dưỡng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức) hoặc cấp phát tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý để tự nghiên cứu tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

/ckfinder/userfiles/files/IMG_1849(1).JPG

/ckfinder/userfiles/files/IMG_1850(1).JPG

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 2020.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com