Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2018

Ngày 7/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1809/UBND-NC về việc thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành, thị tích cực tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (gọi tắt là Công ước ICCPR); các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các Bộ luật, Luật, Pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017, 2018 như: Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;… và các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân. Chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các quyền dân sự, chính trị phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tình hình nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên báo chí, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân trong trường học. UBND các huyện, thành, thị căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng khu dân cư.

Xem chi tiết tài liệu đính kèm:

/ckfinder/userfiles/files/V%C4%83n-b%E1%BA%A3n-s%E1%BB%91-1089_1.doc

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 2020.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com