Phú Thọ: Kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế

Thực hiện Nghị quyết TW 6, ngày 14/12/2017, Tỉnh uỷ tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 44- KH/TU về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, đến năm 2021, tỉnh sẽ tinh giản 10% biên chế cán bộ, công chức, viên chức so với năm 2015. Về tổ chức bộ máy, sẽ nghiên cứu rà soát, sắp xếp, kiện toàn đối với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh; nghiên cứu sắp sếp kiện toàn văn phòng cấp uỷ. Thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch uỷ ban Mặt trân Tổ quốc cấp huyện; thực hiện Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi đủ điều kiện; Nghiên cứu sắp sếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh và Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh cho phù hợp. Thực hiện nghiêm túc số lượng lãnh đạo cấp phó sở, ban, ngành, phó phòng và tương đương theo đúng quy định của Trung ương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chấm dứt tất cả các loại hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn không nằm trong biên chế được giao tại các cơ quan hành chính. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu, sẽ đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hoá.

Trung An

     

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở

Tel: 02103.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com