SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ THỌ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015

Thực hiện Kế hoạch số 4406/KH-UBND ngày 02/10/2017 và Công văn số 262/UBND - NC ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Sở Ngoại vụ đã tổ chức quán triệt, phổ biến về Bộ luật sự năm 2015 và  Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV đến toàn thể cán bộ trong cơ quan và tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử, Bản tin Đối ngoại của Sở; qua đó nhằm phổ biến sâu rộng nội dung Bộ luật Hình sự năm 2015, nhất là các điểm mới so với Bộ luật Hình sự cũ đến các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị cũng như các tầng lớp nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phù hợp.

Theo đó, Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, gồm 26 chương, 426 điều và có thêm nhiều điểm mới nổi bật như: Bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm các tội trong lĩnh vực kinh tế, môi trường; chính sách xử lý đối với người dưới 18 tuổi; thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng các tội danh cụ thể trong lĩnh vực quản lý kinh tế; không áp dụng tử hình với tội phạm trên 75 tuổi, đối tượng tham ô nhưng nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn;…

Bộ luật Hình sự năm 2015 là Bộ luật có nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, vấn đề tội phạm và hình phạt. Đồng thời, phản ánh được những yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất đước và cũng là mong đợi của đông đảo quần chúng nhân dân./.

Xem chi tiết Bộ Luật Hình sự năm 2015 và Nghị định 41 tại file đính kèm

 

 

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở

Tel: 02103.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com