THÔNG BÁO: Về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Sở Ngoại vụ xin thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Ngoại vụ như sau:

 DANH SÁCH CÁN BỘ VÀ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN             
TẠI SỞ NGOẠI VỤ TỈNH PHÚ THỌ   
         
(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNgV ngày    tháng 12 năm 2017 của Sở Ngoại vụ)            
            
Số TT    Họ và Tên    Chức vụ     Thời gian tiếp 
1    Đỗ Ngọc Dũng     Giám đốc sở     Ngày 15 hàng tháng 
2    Dư Văn Quảng    Phó Giám đốc sở - Phụ trách Thanh tra     Thường xuyên 
3    Triệu Đăng Khoa     Chánh Thanh tra sở     Thường xuyên 
4    Nguyễn Thị Mai Hương     Phó Chánh Thanh tra sở     Thường xuyên 
5    Nguyễn Thị Yến     Chánh Văn phòng sở     Thứ 2 hàng tuần 
6    Nguyễn Thị Hồng Vân    Trưởng phòng Lãnh sự và NVNONN    Thứ 4 hàng tuần 
7    Nguyễn Vĩnh Long     Trưởng phòng Hợp tác quốc tế     Thứ 5 hàng tuần 
            
(Trường hợp lãnh đạo cơ quan, phòng,  đơn vị  đi vắng, đề nghị ủy quyền cho người đại diện và ngày 15 hàng tháng rơi vào ngày nghỉ thì bố trí tiếp vào ngày đầu tiên của tuần làm việc tiếp theo)            

 

Các tin đã đăng

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở

Tel: 02103.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com