Phú Thọ với công tác bảo vệ nhân quyền

Có thể nói Công tác đấu tranh và bảo vệ nhân quyền vừa là tiền đề vừa là kết quả của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ góp phần tăng cường công tác đấu tranh bảo vệ nhân quyền trong tình hình mới.

Sáu tháng đầu năm 2019, mặc dù còn không ít khó khăn, song kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng so với bình quân chung của cả nước. Đặc biệt, môi trường đầu tư kinh doanh được ghi nhận có sự cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 tăng 3 bậc so với năm 2017. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm ước đạt 6,25%. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 28.689 tỷ đồng, tăng 9,22% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 750 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 12.181 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 350 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký ước đạt 2.100 tỷ đồng. Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Phú Thọ là 1 trong 7 tỉnh, thành phố của cả nước thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công. Chi ngân sách đảm bảo đúng quy định, dự toán được duyệt, cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Trong 6 tháng đã cấp hơn 266 nghìn thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được tiếp cận dịch vụ y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe với chất lượng ngày càng tốt hơn. Công tác dân tộc và hoạt động tôn giáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; tích cực tuyên truyền, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc, khu vực miền núi  (xây dựng hạ tầng và hỗ trợ sản xuất, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững,…).

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ đã có nhiều biện pháp tuyên truyền “Công tác nhân quyền trong tình hình mới” nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung, công tác đối ngoại nói riêng đảm bảo quyền con người.

Cụ thể đã tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại địa phương đến năm 2030. Mở rộng các quan hệ hợp tác song phương và đa phương, tranh thủ sự hỗ trợ của Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm đẩy nhanh sự phát triển và hội nhập quốc tế của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận quốc tế đã ký kết. Tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá, giới thiệu tiềm năng của tỉnh thông qua chương trình làm việc của lãnh đạo tỉnh tại các hội nghị, hội thảo quốc tế; Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để nắm thông tin về luật pháp, tập quán kinh doanh, thương mại quốc tế, tìm hiểu và dự báo thị trường quốc tế; về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính, kỹ thuật và năng lực thực hiện dự án của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài dự định đầu tư vào tỉnh.

Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại của tỉnh với địa phương của các nước, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trong và ngoài nước về kết quả công tác bảo vệ, đấu tranh nhân quyền trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương truyền thống như: Tỉnh Nara - Nhật Bản, tỉnh Sơn Tây - Trung Quốc, các tỉnh Luông Nậm Thà, U Đôm Xay, Luông Pha Băng, Phông Sa Lỳ - CHDCND Lào, thành phố Hwaseong - Hàn Quốc; Tiếp tục nghiên cứu thiết lập quan hệ hợp tác song phương với thành phố Trường Trị (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) và thành phố Caen (Pháp) và tỉnh Trento (Italia). Đặc biệt thông qua website và ấn phẩm song ngữ, Sở Ngoại vụ đã tích cực tuyên truyền về kết quả công tác bảo vệ, đấu tranh nhân quyền trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép với các chương trình quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý hoạt động người nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phí chính phủ nước ngoài. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước.

Vân Anh

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở

Tel: 02103.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com