Thông báo chương trình học bổng đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2021.

Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện hiệp định năm 2021.

Sở Ngoại vụ nhận được Công hàm số 559/2020/HUEMB/HOI ngày 30/11/2020 của Đại sứ quán Hung-ga-ri tại Việt Nam và Công văn số 1526/TB-BGDĐT ngày 04/12/2020 của Bộ Giáo dục & Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện hiệp định năm 2021. Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo và đề nghị Quý cơ quan xem xét, giới thiệu ứng viên đăng ký dự tuyển và gửi thông tin tới Sở Ngoại vụ trước ngày 12/01/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Cụ thể về chương trình đăng tại:

Website Sở Ngoại vụ Phú Thọ:

Website của chương trình học bổng:

www.phuthodfa.gov.vn/

https://stipendiumhungaricum.hu/study-finder/.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Hợp tác quốc tế - Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ,

 Phone: 0210.3595.888; Fax: 0210.3868.875

 Email: hoptacquocte.phutho@gmail.com

Link  

Tiếng Việt: https://drive.google.com/file/d/1NNUTNR3UX0PLeQJm7e53ObqfzbP7yPj6/view?usp=sharing 

 

          Sở Ngoại vụ xin trân trọng thông báo./.

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com