Đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và trong từng ngành, từng lĩnh vực

Ngày 4/9, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị quyết số 64/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2014.

                         

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 

 

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014 tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm. Thị trường ngoại hối và tỷ giá ổn định. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Khu vực dịch vụ phát triển khá. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, tiếp tục có xuất siêu. Thu ngân sách Nhà nước đạt khá so với dự toán… Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Tổng cầu còn yếu, tăng trưởng tín dụng đạt thấp, xử lý nợ xấu hiệu quả chưa cao. Tái cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là tái cơ cấu doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng thương mại còn chậm. Việc làm, đời sống của một bộ phận dân cư, nhất là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Dịch bệnh ở người tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, kiên định thực hiện các mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra từ đầu năm; tập trung cao nhất mọi khả năng để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trên cả ba khu vực kinh tế bằng các giải pháp thiết thực, cụ thể để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2014 là 5,8%; đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế và trong từng ngành, từng lĩnh vực, trong đó tập trung vào lĩnh vực trọng tâm; tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, xây dựng, đất đai, tiếp cận nguồn điện… nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Trên cơ sở kết quả tháng 8 và 8 tháng, ước thực hiện 9 tháng năm 2014, dự báo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, tình hình thế giới và trong nước, Chính phủ thống nhất mục tiêu tổng quát năm 2015 là: Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng cao hơn gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo đó, xác định các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2015 theo hướng: Mức tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt khoảng 6,2%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%; thu ngân sách tăng 10% trở lên; bội chi ngân sách Nhà nước khoảng 5%; tỷ lệ giảm hộ nghèo từ 1,7% - 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Nhà nước

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiều cố gắng và đạt được kết quả tốt, góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ các cơ quan Nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin ở mức trung bình còn lớn, chưa bảo đảm sự đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, căn cứ vào đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước năm 2013, Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình thực hiện, nội dung các tiêu chí đánh giá làm căn cứ đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của từng cơ quan hàng năm.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành.

Thí điểm giao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học công lập

Chính phủ thống nhất mở rộng quyền tự chủ về đào tạo, tổ chức bộ máy và tài chính cho cơ sở giáo dục đại học công lập, tạo động lực cho các trường nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển bền vững, góp phần đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập, gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 9/2014. 

Theo ĐCSVN

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com