1. Thủ tục: Phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

1. Thủ tục: Phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

a) Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn thẩm định;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, nếu hồ sơ hợp lệ thì Sở Ngoại vụ lập Tờ trình gửi Văn phòng UBND tỉnh;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Nếu trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 12 ngày làm việc.

- Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.

b) Cách thức thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ;

- Địa chỉ: số 2187, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210 3843 222

c) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị được tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án, trong đó có nêu các nội dung chủ yếu sau:

+ Trị giá của khoản viện trợ phi dự án;

+ Tính phù hợp của khoản viện trợ phi dự án với định hướng, kế hoạch dài hạn phát triển, nhu cầu cụ thể của đơn vị thụ hưởng viện trợ PCPNN;

+ Phương thức tổ chức thực hiện và cơ chế phối hợp trong quá trình thực hiện;

+ Khả năng đóng góp của phía Việt Nam, đặc biệt là nguồn vốn đối ứng để tiếp nhận và sử dụng viện trợ phi dự án.

- Ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có);

- Văn bản của Bên tài trợ thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ cho khoản viện trợ phi dự án đó;

+ Viện trợ bằng hàng hoá: phải kèm theo danh mục hàng và ước tính giá trị. Nếu hàng hoá đã qua sử dụng, phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền bên tài trợ là hàng hoá còn chất lượng 80% trở lên.

+ Viện trợ bằng tiền mặt: phải xác định rõ tổng giá trị viện trợ dưới dạng tiền mặt.

+ Viện trợ dưới hình thức chuyên gia (kể cả chuyên gia tình nguyện): phải có văn bản của tổ chức nước ngoài về việc cử chuyên gia sang làm việc, trích yếu lý lịch của chuyên gia được cử, bản photocopy hộ chiếu.

- Các văn bản ghi nhớ với Bên tài trợ; những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác đối với khoản viện trợ phi dự án của Bên tài trợ; nghĩa vụ và cam kết của Bên tiếp nhận (bằng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài - nếu có);

- Bản sao Giấy đăng ký hoạt động và/hoặc bản sao giấy tờ hợp pháp về tư cách pháp nhân của Bên tài trợ.

- Đối với khoản viện trợ phi dự án là các phương tiện đã qua sử dụng thì ngoài các văn bản đã quy định trên, cần có thêm các văn bản sau:

+  Bản đăng ký hoặc Giấy chứng nhận sở hữu phương tiện của Bên tài trợ;

+ Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của nước Bên tài trợ. Trong trường hợp có phương tiện tạm nhập tái xuất thì cần có Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;

+ Văn bản giám định phương tiện vận tải còn hơn 80% so với giá trị sử dụng mới do tổ chức giám định có thẩm quyền của nước Bên tài trợ xác nhận.

* Số lượng hồ sơ: 06 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó:

+ Sở Ngoại vụ: 05 ngày làm việc;

+ UBND tỉnh:  03 ngày làm việc.

 Nếu trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không quá 20 ngày làm việc, trong đó:

+ Sở Ngoại vụ: 05 ngày làm việc;

+ UBND tỉnh:  03 ngày làm việc;

+ Cơ quan liên quan: 12 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Văn bản chấp thuận hoặc Quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án.

h. Phí, lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

          - Nghị định số 93/2009/NĐ ngày 22 tháng 10 năm 2009 ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

          - Thông tư 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ ngày 22 tháng 10 năm 2009.

- Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com