2. Thủ tục: Thỏa thuận gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép lập văn phòng đại diện, văn phòng dự án, giấy phép hoạt động cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

2. Thủ tục: Thỏa thuận gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép lập văn phòng đại diện, văn phòng dự án, giấy phép hoạt động cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

a) Trình tự thực hiện:

Sau khi nhận được công văn của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đề nghị cho ý kiến về việc tổ chức phi chính phủ nước ngoài xin gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép (có hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ), Sở Ngoại vụ sẽ tiến hành như sau:

- Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Sở Ngoại vụ có văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan (Ban chỉ đạo Công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Phú Thọ).

- Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở Ngoại vụ, các cơ quan liên quan có ý kiến trả lời bằng văn bản. Nếu quá thời hạn 07 ngày, các cơ quan liên quan không có ý kiến trả lời bằng văn bản thì được coi như là đồng ý với nội dung đề nghị liên quan;

- Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời ý kiến thì Sở Ngoại vụ tổng hợp ý kiến và tham mưu UBND tỉnh.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh xem xét, ký văn bản gửi về Uỷ ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

- Trong thời gian 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của UBND tỉnh, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xem xét gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy phép cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

- Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến nhận kết quả tại Ủy ban công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

b) Cách thức thực hiện:

- Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Ủy ban công tác về các tổ chức chính phủ nước ngoài sẽ có văn bản lấy ý kiến của UBND tỉnh về hoạt động của tổ chức đó tại tỉnh Phú Thọ.

Sau khi nhận được văn bản của Uỷ ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Sở Ngoại vụ sẽ giải quyết theo trình tự thực hiện trên.

- Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến nhận kết quả tại Ủy ban công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 19 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận được công văn của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đề nghị, trong đó:

+ Sở Ngoại vụ: 05 ngày (trong đó: 02 ngày có văn bản lấy ý kiến của các cơ quan liên; 03 ngày tổng hợp ý kiến, tham mưu trình UBND tỉnh);

+ Các cơ quan liên quan: 07 ngày;

+ UBND tỉnh: 03 ngày;

+ Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: 04 ngày.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đã được gia hạn, sửa đổi, bổ sung.             

h. Phí, lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

- Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

- Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ ban hành về việc đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ.

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com