4. Thủ tục: Xuất cảnh.

4. Thủ tục: Xuất cảnh.

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân;

- Trong thời gian 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng chuyên môn thẩm định và trình Giám đốc Sở ký văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh.

- Trong thời gian 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.

b. Cách thức thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.

          - Địa chỉ: Số nhà 2187, Đại lộ Hùng Vương - Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.

          - Điện thoại: 0210 3843222

          - Fax: 0210 3868875

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức doanh nghiệp Nhà nước (kể cả người làm công theo chế độ hợp đồng từ 9 tháng trở lên) phải có công văn của cơ quan chủ quản (sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị) cử cán bộ đi công tác nước ngoài hoặc đề nghị xin phép cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đi công tác nước ngoài hoặc đi nước ngoài về việc riêng. Nội dung công văn ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác, mã ngạch công chức, nội dung đi nước ngoài, tên nước đến, nguồn kinh phí, bản sao giấy mời (trong trường hợp được mời), thời gian đi - về.

Trường hợp:

+ Đối với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phải có ý kiến đồng ý của Ban Bí thư Trung ương.

+ Đối với Chủ tịch UBND tỉnh phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

+ Đối với các đồng chí thuộc diện Tỉnh ủy quản lý phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

d. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Sở Ngoại vụ: 04 ngày;

- Văn phòng UBND tỉnh: 03 ngày.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định hành chính đối với trường hợp xuất cảnh công vụ;

- Công văn hành chính đối với trường hợp xuất cảnh việc riêng.

h. Phí, lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về nhập cảnh, xuất cảnh của công dân Việt Nam.

- Quyết định số 1565/2007/QĐ-UBND, ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân tại các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND xã, phường, thị trấn.

- Quy định số 04 - QĐ/TU ngày 12/5/2009 của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc xét duyệt, quản lý đảng viên ra nước ngoài.

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com