Triển khai tuyên truyền thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước

Nhằm tuyên truyền kịp thời và sâu rộng về Nghị định 47 để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông, báo chí, các cấp, các ngành, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh trong việc tham gia tuyên truyền về chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp bảo đảm sự thống nhất, minh bạch, đồng bộ và hiệu quả.

        Kế hoạch yêu cầu các cơ quan chức năng, đơn vị trên địa bàn tăng cường các lực lượng tham gia tuyên truyền, bám sát các nội dung của Nghị định 47, với hình thức tuyên truyền đơn giản, dễ hiểu, dễ nắm bắt, dễ tiếp thu để cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp nhận thức đầy đủ, hiệu quả.

        Kế hoạch tập trung vào 6 nội dung chính như sau

        1. Vị trí, vai trò, lợi ích của dữ liệu và tầm quan trọng của các cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước để xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy các hoạt động số hóa dữ liệu của các cơ quan Nhà nước để từng bước xây dựng và cũng cố tài nguyên dữ liệu quốc gia;

        2. Vị trí, vai trò của cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương. Cơ sở dữ liệu quốc gia là dữ liệu có giá trị pháp lý cao nhất, dữ liệu chủ phục vụ cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương phải thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia;

       3. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu phải chuẩn bị và thực hiện việc chia sẻ dữ liệu cho các cơ quan nhà nước khác để khai thác, sử dụng;

        4. Lợi ích thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, cơ quan nhà nước không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin; không được thu thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu hoặc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, dữ liệu trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính nếu dữ liệu này đã được cơ quan nhà nước khác cung cấp, sẵn sàng cung cấp thông qua kết nối;

        5. Mục đích, vai trò của dữ liệu mở trong thúc đẩy xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử; công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, cung cấp tài nguyên số phục vụ người dân và doanh nghiệp sử dụng phát triển các sản phẩm giải pháp sáng tạo; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước phải lập kế hoạch và cung cấp dữ liệu mở; tuyên truyền về Cổng dữ liệu quốc gia;

        6. Quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi khai thác dữ liệu mở, thúc đẩy sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong khai thác, sử dụng dữ liệu mở, phản hồi, đóng góp ý kiến về dữ liệu mở cho cơ quan nhà nước;

        Xem nội dung Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ 

/ckfinder/userfiles/files/kh%20tuyen%20truyen%20co%20so%20du%20lieu_20210217080839.doc

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com