Quy định Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam

Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải là người có uy tín trong xã hội, có khả năng tài chính; có lý lịch tư pháp rõ ràng; có hiểu biết về Việt Nam và nước tiếp nhận.

 

Ảnh minh họa

Đây là quy định tại Thông tư 01/2020/TT-BNG do Bộ Ngoại giao mới ban hành về Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông tư nêu rõ, người được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự phải đáp ứng những điều kiện sau: 1. Là công dân Việt Nam, công dân nước tiếp nhận hoặc công dân nước thứ ba; 2. Thường trú tại nước tiếp nhận; 3. Có uy tín trong xã hội, có khả năng tài chính; 4. Có lý lịch tư pháp rõ ràng; 5. Có hiểu biết về Việt Nam và nước tiếp nhận; 6. Không phải là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Việt Nam hoặc của bất cứ nước nào, không nhận lương từ ngân sách của Chính phủ Việt Nam hoặc bất cứ nước nào.

Lãnh sự danh dự do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm với nhiệm kỳ 03 năm theo đề nghị của người đứng đầu Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước tiếp nhận hoặc tại nước kiêm nhiệm hoặc theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lãnh sự.

Trong thời gian làm Lãnh sự danh dự, Lãnh sự danh dự có thể thực hiện các hoạt động nghề nghiệp hoặc thương mại của cá nhân. Các hoạt động này không liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh sự danh dự. Lãnh sự danh dự không được sử dụng danh nghĩa Lãnh sự danh dự vào các hoạt động nghề nghiệp hoặc thương mại của mình.

Lãnh sự danh dự chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước tiếp nhận hoặc tại nước kiêm nhiệm.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Lãnh sự danh dự, Thông tư quy định: Lãnh sự danh dự có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân Việt Nam tại nước tiếp nhận phù hợp với pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước tiếp nhận là thành viên, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.  

Lãnh sự danh dự thúc đẩy và khuyến khích các quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, du lịch giữa Việt Nam và nước tiếp nhận.

Lãnh sự danh dự có nhiệm vụ báo cáo định kỳ 01 năm một lần (báo cáo được tính đến hết ngày 20 tháng 12 hàng năm) về kết quả hoạt động của Lãnh sự danh dự và phương hướng công tác trong thời gian tiếp theo. Các báo cáo này được gửi cho Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước tiếp nhận hoặc tại nước kiêm nhiệm và Cục Lãnh sự.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 23/3/2020.

(Chinhphu.vn)

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com