Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 27, 28/7, Đảng bộ Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; tăng cường sức mạnh truyền thống; đoàn kết, đổi mới; nâng cao năng lực cạnh tranh; giữ vững giá trị thương hiệu phân bón Lâm Thao”.

Hướng tới Đại hội Đảng các cấp

Ý TƯỞNG MỚI MẺ Ý KIẾN TÂM HUYẾT

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng của Đảng và việc vận dụng trong tình hình hiện nay

Công tác tư tưởng là một bộ phận cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm truyền bá, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương. Những quan điểm, lời dạy của Bác về công tác tư tưởng đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục được vận dụng sáng tạo trong tình hình mới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Định hướng phát triển báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho sự ra đời và xây dựng nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Người không chỉ khai sinh ra nền báo chí Cách mạng Việt Nam mà còn là một nhà báo tài năng và tâm huyết.

Từ đại dịch nghĩ về đồng thuận xã hội

Xã hội vốn là một phức hợp những mối quan hệ nhiều chiều của cá nhân và cộng đồng nên đồng thuận xã hội luôn có nội dung đa dạng, phong phú, phức tạp. Xã hội càng đa dạng thì nhu cầu về sự đồng thuận ngày càng cao. Trong cuộc chiến đấu với đại dịch COVID-19, Việt Nam đã thể hiện được sự đồng thuận xã hội cao, xuyên suốt hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương.

Thăm nhà triển lãm Bác Hồ tại Liễu Châu, Trung Quốc

Trong tập thơ “Nhật ký trong tù” của chủ tịch Hồ Chí Minh có bài thơ rất nổi tiếng “Tân xuất ngục học đăng sơn” (Mới ra tù tập leo núi): “Núi ấp ôm mây, mây ấp núi/ Lòng sông gương sáng, bụi không mờ/ Bồi hồi dạo bước Tây Phong Lĩnh/ Trông lại trời Nam nhớ bạn xưa”. Bài thơ được sáng tác cuối năm 1943, ngay sau khi Bác Hồ được ra tù. Thời điểm đó, Hồ Chủ tịch hoạt động cách mạng chủ yếu tại thành phố Liễu Châu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Thảo luận Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIX

Ngày 15/6, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị BCH, BTV để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy Đảng bộ Khối; thảo luận dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo

Tổ chức Đại hội Đảng các cấp đảm bảo phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta cơ bản được đẩy lùi. Cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng chuyển sang trạng thái mới vừa phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, vừa đưa các hoạt động trở lại bình thường. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là việc đảm bảo tiến độ Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước tình hình đó, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đang khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo kế hoạch; đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch.

Sợi dây gắn kết cội nguồn

Với người Việt Nam ở xa Tổ quốc, trong tim họ, cội nguồn dân tộc luôn là sợi dây gắn kết bền chặt nhất.

130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người bắc nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Anh

Khoảng thời gian 4 năm ở Anh của Bác không quá dài, nhưng rất có ý nghĩa đối với việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường giành độc lập của nước CHXHCN Việt Nam.

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài viết với tiêu đề: "Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta". Trân trọng giới thiệu bài viết cùng bạn đọc.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020): Sức mạnh vô địch của tinh thần đại đoàn kết

Đại đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Bác Hồ trong trái tim kiều bào

Cứ mỗi dịp tháng Năm về, những người con đất Việt lại nhớ về Bác bằng cả tình cảm tôn kính, lòng biết ơn vô hạn. Đặc biệt với những người Việt xa xứ, có lẽ sau lá cờ Tổ quốc Việt Nam được tô thắm bằng máu đỏ của biết bao thế hệ ngã xuống cho nền độc lập, tự do của dân tộc, thì hình ảnh Bác Hồ chính là hình ảnh thân thương, thiêng liêng nhất của hai tiếng “quê hương”.

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở

Tel: 02103.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com